ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN – HET TERRACOTTALEGER VAN KEIZER QIN

§1 Toegang
1.1 Toegang tot de tentoonstelling is niet gratis, elke bezoeker dient een toegangsbewijs te bezitten alvorens de tentoonstelling te betreden.
1.2 Toegangsbewijzen zijn online te koop via ticketmaster.nl of direct bij de ingang van de tentoonstelling.
1.3 Speciale scherp geprijsde tickets worden aangeboden aan kinderen (3 tot 18 jaar), studenten met een geldige studentenkaart, senioren ouder dan 65 jaar met een geldige identiteitskaart.
1.4 Als het nodig zou zijn om de tentoonstelling om een of andere reden tijdelijk geheel of gedeeltelijk te sluiten, kunnen we u op bepaalde routes laten vertrekken of voorkomen dat u op bepaalde routes vertrekt.
1.5 Elke betalende bezoeker ontvangt willekeurig een miniatuur terracotta krijger. Een terugbetaling of korting is niet van toepassing wanneer een bezoeker het gebaar weigert.

§2 Openingstijden
2.1 De tentoonstelling is dagelijks geopend van maandag tot en met zondag van 10 mei tot en met 12 april 2020.
2.2 De openingstijden zijn als volgt:
Maandag tot en met Zaterdag: 11:30 – 18:00 uur
Zondag: van 12:00 tot 18:00 uur
2.3 U kunt door onze medewerkers worden gevraagd te vertrekken tot tien minuten vóór sluitingstijd.
2.4 U kunt een toegangsbewijs worden geweigerd als u kort voor sluitingstijd arriveert.
2.4 De tentoonstelling is gesloten op de volgende dagen: 25, 26 en 31 december 2018.
2.5 De organisator behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.
2.6 Het kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het belang van veiligheid of openbare veiligheid, dat wij de openingstijden van de tentoonstelling wijzigen of specifieke delen van de tentoonstelling sluiten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

§3 Overweging voor andere bezoekers
3.1 De tentoonstelling kan drukbezocht worden. U wordt gevraagd om geduldig en attent te zijn voor andere bezoekers.
3.2 U wordt gevraagd om uw telefoon niet te gebruiken om te bellen tijdens de tentoonstelling en om uw telefoon tijdens uw bezoek stil te houden.
3.3 De organisator heeft zich het recht voorbehouden om op elk moment het aantal toegestane personen in het tentoonstellingsgebouw te beperken.
3.4 Aan het einde van uw bezoek, vooral tijdens de avonduren, wordt u gevraagd om het pand rustig en met inachtneming van onze buren te verlaten.

§4 Collectie, bezoekersdiensten en personeel
4.1 De collectie bestaat uit een mix van reproducties en authentieke items.
4.2 Onze personeelsleden zijn gemachtigd door de organisator van de tentoonstelling om u te verplichten te voldoen aan deze bezoekersreglementen of enige aanwijzingen die onder hen worden gegeven. Als onze medewerkers menen dat u dronken bent of zich antisociaal gedraagt of dat uw gedrag risico’s veroorzaakt of waarschijnlijk veroorzaakt, irritatie of voor overlast voor andere bezoekers, voor onze medewerkers, voor de collectie of voor eigendom, kan de toegang tot de tentoonstelling worden geweigerd, mogelijk wordt u gevraagd om te vertrekken en/of wordt u mogelijk geëscorteerd van het tentoonstellingsgebouw.
4.3 Houd er rekening mee dat we geen geweld of misbruik tolereren aan enig lid van ons personeel en dat het niet-meewerken aan de legale richtlijnen van ons personeel u het risico kan opleggen om een strafbaar feit te plegen.

§ 5 Gezondheid, veiligheid en bescherming van de verzameling
5.1 In het belang van gezondheid en veiligheid, mag u niet:
a. Roken (dit verbod geldt ook voor het gebruik van elektronische sigaretten en vape producten);
b. Rennen binnen de tentoonstelling, met name op de trap;
c. Zitten of de trap op andere wijze blokkeren;
d. Toegangsdeuren blokkeren op welke manier dan ook;
e. Kinderen zonder toezicht achterlaten of zich antisociaal laten gedragen;
f. Klimmen op elk deel van de collectie of op de structuur van het gebouw, inclusief muren en kolommen;
g. Negeren van eventuele veiligheidsborden of -barrières die zijn ingevoerd voor openbare bescherming;
h. Begeven binnen barrières of beschermende ruimtes voor objecten;
i. Negeren van brandalarmen of aanwijzingen voor de evacuatie van de tentoonstelling;
j. Gebruik maken van een laserpointer of laserpen (een klein handheld apparaat met een stroombron en een laserdiode die een zeer smalle coherente laagvermogen laserstraal uitzendt);
k. Wijzen of gebaren naar mensen of objecten in de verzameling met behulp van stokken, paraplu’s, palen, vlaggen of een ander voorwerp;
5.2 U mag verzamelingsobjecten niet aanraken.
5.3 Als u zich niet aan dit deel van deze verordening houdt, wordt u verzocht de tentoonstelling onmiddellijk te verlaten.
5.4 In geval van brand of andere veiligheidsevacuatie moet u onze evacuatie-instructies volgen.
5.5 Het is niet toegestaan om gevaarlijke en scherpe voorwerpen mee te nemen of andere items die een gevaar voor het leven of de gezondheid van bezoekers kunnen vormen. (Inclusief maar niet beperkt tot: messen, peperspray, paraplu’s, wandelstokken, speelgoedwapens, wapenreplica’s, enz.)
5.6 Het is niet toegestaan om alcohol of drugs op het terrein van de expositie te bezitten of te gebruiken.

§6 (Toer)groepen
6.1 Toergroepen (een groep van 15 of meer die de tentoonstelling samen bezoekt) moeten het tentoonstellingspersoneel op de hoogte stellen via de website en/of van tevoren boeken via het groepsboekingsgedeelte van de tentoonstelling website.
6.3 Geen enkele persoon anders dan ons geautoriseerd personeel mag diensten verkopen als gidsen, leiders of sprekers overal binnen de Tentoonstelling.
6.4 Luidsprekers, stemversterkers of microfoons mogen niet worden gebruikt door reisleiders of leiders bij het leiden van reisgroepen.

§7 Parkeren van voertuigen en parkeerkaarten
7.1 Wij bieden geen parkeergelegenheid.
7.2 We nemen geen verantwoordelijkheid voor vergoedingen of boetes voor het parkeren van uw voertuig in niet-aangewezen gebieden.

§8 Toegang tot niet-openbare ruimten
8.1 Als u door ons personeel wordt gevonden in een niet-openbare of afgesloten ruimte zonder toestemming, moet u uw aanwezigheid toelichten en een identiteitsbewijs overleggen. Je wordt ook geëscorteerd van het terrein van de tentoonstelling.

§9 Bagage en trolleys
9.1 U mag geen enkel stuk bagage meenemen (anders dan mobiliteitshulpmiddelen als u een handicap hebt), met een afmeting groter dan 40x40x50cm of een gewicht groter dan 8kg.
9.2 Bagage met wielen zijn niet toegestaan op het terrein van de Tentoonstelling.
9.3 Het meenemen van een paraplu is verboden in de tentoonstelling. Laat je paraplu alsjeblieft achter in de paraplubakken bij de ingang.

§10 Onbeheerde en verloren bezittingen
10.1 U mag uw eigendom nooit onbeheerd achterlaten op de Tentoonstelling, ook niet in een buitenruimte. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor onbewaakte of verloren voorwerpen.
10.2 We behouden ons het recht voor onbewaakte eigendommen zonder waarschuwing te laten verwijderen en/of vernietigen in het belang van veiligheid en beveiliging. U zult ons niet aansprakelijk stellen als we eigendommen die u nog niet hebt achtergelaten verwijderen of vernietigen.
13.2 Als gevonden voorwerpen aan ons worden overhandigd, bewaren wij uw verloren eigendom in overeenstemming met onze procedure voor het behouden van verloren goederen.

§11 Film, fotografie en geluidsopname
11.1 Het is toegestaan om alleen voor privégebruik foto’s te maken; online publicatie is ten strengste verboden, dit omvat ook persoonlijke en niet-commerciële profielen op sociale media.
14.2 Publiceren is niet toegestaan zonder toestemming.
14.3 Alle video’s en muziek in de tentoonstelling zijn auteursrechtelijk beschermd, daarom is videografie niet toegestaan. Het opnemen van de documentaire zal worden behandeld als schending van het auteursrecht en dienovereenkomstig worden vervolgd.
14.4 Het gebruik van statieven, selfiesticks en flitslampen is niet toegestaan binnen de tentoonstelling.

§12 Fietsen en scooters
12.1 Het is niet toegestaan om op het voorterrein van de Tentoonstelling te fietsen.
12.2 U mag uw fiets op eigen risico op het voorterrein achterlaten. Het is niet toegestaan om vouwfietsen mee te nemen.

§ 13 Eten en drinken
13.1 Het is niet toegestaan om eten en drinken te consumeren binnen de tentoonstelling. U mag echter buiten op het voorhof eten en drinken. Gooi uw niet-etenswaren en verpakking op een verantwoorde manier weg.

§14 Dieren
14.1 Dieren zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan op de Tentoonstelling, tenzij u een handicap hebt, dan kunt u vergezeld worden door een geleidedier.

§15 Restitutie
15.1 Een Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het Entreebewijs buiten het gebouw.
15.2 Indien een Bezoeker geen gebruik maakt van het Entreebewijs is dit voor eigen rekening en risico. Dit is ook het geval indien het Entreebewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd of een bepaalde datum.
15.3 Een verlopen en ongebruikt Entreebewijs kan niet geruild worden voor een nieuw en geldig Entreebewijs. Evenmin vindt in een dergelijk geval restitutie plaats.
15.4 Restitutie is niet mogelijk voor klachten van een Bezoeker met betrekking tot:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of een calamiteit;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers door, onder meer, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan, of een verbouwing of (her)inrichting van, het gebouw;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het gebouw.
g. overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte.

§16 Overmacht
16.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. De organisatie kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden, die het uitvoeren van de Overeenkomst door de organisatie, tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.
16.2 Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel 7 worden, onder meer, begrepen natuurrampen, stakingen, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen en bouwoverlast.

§17 Opmerkingen en feedback
17.1 We verwelkomen vragen, meningen en opmerkingen van bezoekers en leden van het publiek:
a. email naar info@terracottaleger.nl
b. laat een bericht achter op facebook.com/terracottaleger

§18 Amendementen
18.1 We kunnen onze dienstverlening van tijd tot tijd wijzigen en we raden u aan de website van de Tentoonstelling te bezoeken voor onze meest recente bezoekersinformatie voordat u ons bezoekt.

Laatste update: 11 mei 2019 12:59